“Post-Transplant Viral İnfeksiyonların Yönetimi” Konulu Seminre Gerçekleştirildi

Karaciğer Nakli Enstitüsü Seminerleri kapsamında, Doç.Dr. Sibel ALTUNIŞIK TOPLU tarafından “Post-Transplant Viral İnfeksiyonların Yönetimi” başlıklı Kasım ayı semineri, yüz yüze ve çevrimiçi olarak 18.11.2022 tarihinde gerçekleştirildi.