İmmünsüpresif Tedavide Dar Terapötik
İndeks ve Greft Sağkalımına Etkisi

24/06/2022 – Saat:18:30-20:00

18:30 Açılış Konuşması – Prof.Dr. Süleyman Çetinkünar

18:45: İmmünsüpresif Tedavide Dar Terapötik İndeks ve Greft Sağkalımına Etkisi – Prof.Dr. Sezai Yılmaz/İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü

19:30-Tartışma

20:00- Akşam Yemeği