Prof. Dr. Yaman TOKAT
Başkan
Prof. Dr. Sezai YILMAZ
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Deniz BALCI
Genel Sekreter
Prof. Dr. Burak IŞIK
Sayman
Prof. Dr. Remzi EMİROĞLU
Yön. Kur. Üyesi