KARACİĞER NAKLİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

Karaciğer Nakli Derneği  Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 17 Ekim 2020 Cumartesi günü, saat 14.30 da Malatya  Mövenpick Hotel  1.kat Toplantı salonu, İnönü Caddesi No: 74 Yeşilyurt /MALATYA  adresinde toplanacaktır.  Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 24 Ekim 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte toplanacaktır.  Katılımınız rica olunur.

Yönetim Kurulu Adına,

YAMAN TOKAT

Karaciğer Nakli Derneği Başkanı

GÜNDEM :

  1. Açılış ve Saygı Duruşu
  2. Divan Kurulu’nun seçimi
  3. Tüzük maddelerinde değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi
  4. 2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Onaylanması
  5. 2017-2019 Dönemi Denetim Kurulu Raporlarının Onaylanması
  6. 2017- 2019 Dönemi Bilanço ve Gelir Gider Tablosunun Onaylanması
  7. 2020-2022 yılı Yönetim ve Denetim Kurullarının yedekleriye birlikte seçilmesi
  8. Giriş ödentisi ve yıllık ödentinin onaylanması
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış